Історія первісного суспільства: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету денної форми навчання / О.Л. Баженов. - Кам’янець-Подільський,2014. - 296 с.. 2014

Навчально-методичний посібник рекомедується студентам історичних факультетів спеціальності 7.02030201 «Історія», які навчаються на денній формі навчання. Він містить навчальну програму з курсу «Історія первісного суспільства», плани семінарських занять та методичні поради до них, зразки тестових завдань модульних контрольних робіт (МКР), завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. У посібнику також подано програму підготовки до іспиту та список основної літератури з навчально- методичного забезпечення курсу.

|
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
ТЕМА 1. Вступ до предмету "Історія первісного суспільства"
ТЕМА 2. Джерелознавство первісної історії
ТЕМА 4. Антропогенез
ТЕМА 5. Характеристика праобщини
ТЕМА 6. Завершення процесу антропогенезу та поява общинно-родової організації
ТЕМА 7. Давня родова община первісних мисливців, збирачів і рибалок
ТЕМА 8. Первісне суспільство періоду розквіту родової общини (епоха неоліту і енеоліту)
ТЕМА 9. Передумови і причини розпаду первісного ладу.
ТЕМА 10. Шляхи і форми розкладу первісного суспільства
ТЕМА 11. Зародження суспільних класів і шляхи переходу до цивілізації.
ТЕМА 12. Культура первісного суспільства.

Книги и учебники по дисциплине История первобытного общества: