<<

Михайло Грушевсъкий. Всесвітря історія. Приладжена до програми вищих початкових шкіл і низших клас шкіл сепедних Київ 1920 р. Друкарня J. N. Vej,nay. Wien, Canisinsgasse 8 - 10. 1920

<< |
Античний світ.

Книги и учебники по дисциплине Всемирная история:

  1. Гуляев В. И.. Тайны древних городов. Ближний Восток и Мезоамерика. — М.,2013. — 320 с. - 2013 год